Zostałeś wyrzucony z pracy bez przyczyny – co robić?

Pracownik najęty na podstawie bezterminowej umowy cieszy się szczególnym bezpieczeństwem, jest to związane z tym, że pracodawca zgodnie z prawem nie wolno mu pozbawić pracy najętą osobę nie przytaczając uzasadnienia. Wspomnianą argumentację należy zaprezentować klarownie jak również rzeczowo. Wyłącznie wówczas najęty ma możliwość wydać opinię, czy powód zwolnienia nie wzbudza wątpliwości.

Czy pracodawca może nie podać przyczyny zwolnienia?

Niestety osoby zatrudniające innych pracowników niekiedy wykraczają poza przysługujące im uprawnienia, dokonując zwolnienia zatrudnionych bez stosownego wyprzedzenia i bez objaśnienia przyczyny zwolnienia. Opisane postępowanie to tzw. dyscyplinarka, którą można zastosować jedynie w ściśle określonych przypadkach. Przykładowymi tego rodzaju warunkami są np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, przyłapanie na gorącym uczynku podczas popełniania przestępstwa bądź zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Należy także dodać, że wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, to krok, którego pracodawca może wykonać tylko na przestrzeni dwóch tygodni poczynając od dnia, w którym upoważniona do reprezentowania pracodawcy osoba uzyskała wiedzę o ważnym powodzie. W przypadku, gdy nie wystąpiły warunki usprawiedliwiające podjęcie takiej decyzji, zatrudniający dokonał złamania prawa pracy. W przypadku, gdy zatrudniony uważa, że zwolnienie było niesprawiedliwe, taki przypadek należy wyjaśnić w trakcie dwudziestu jeden dni liczonych od momentu przedstawienia wypowiedzenia.

Kto może pomóc w trudnej sytuacji?

Jeżeli mamy wątpliwości, czy pracodawca miał prawo dokonać rozwiązania umowy o pracę z pominięciem okresu wypowiedzenia, to dobrym pomysłem będzie udanie się do adwokata. W większości dużych miast, na przykład w Sieradzu, bez większych trudności odnajdziemy prawnika znakomicie orientującego się w kwestiach prawa pracy. Najprostszy sposób polega na tym, aby wpisać do wyszukiwarki internetowej hasło: adwokat prawo pracy, a ofert będzie wiele. Prawnik może pomóc w szczególności w kwestiach: niezgodnego z prawem zwolnienia i związanego z tym uzyskania zadośćuczynienia, mobbingu, odwrócenia skutków wynikających z wypowiedzenia niezgodnego z prawem pracy, sprostowań świadectw pracy, braku wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę i licznych innych kwestiach powiązanych z kwestiami regulowanymi prawem pracy. Adwokat ma także prawo do tego, aby móc reprezentować nas przed sądem.

Rekomendowane artykuły