Problem z niepłaconymi alimentami? Sprawdź, co zrobić

Nierozstrzygnięte sprawy i zawikłania związane z porozumieniem stron – tak często kończy się sprawa rozwodowa. Może być też jeszcze ciężej, gdy rozłączonej rodzinie mamy dzieci. W większości przypadków mieszkają one u jednej ze stron, z określonymi spotkaniami u drugiego rodzica. Sąd podczas wokandy postanawia również o przyznaniu środków z alimentów. Jak postępować, by szybko je otrzymać? Należność alimentów – co to takiego? Sfinansowanie utrzymania i wychowania – tak litera prawa określa definicję alimentów. Według przepisów, dorośli zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec własnego dziecka, nie będącego jeszcze w stanie funkcjonować na własną rękę, choć może się zdarzyć, że posiada aktywa, które okryją koszty wychowania i bieżących potrzeb. O otrzymaniu świadczenia nie rozstrzyga wiek. Kiedy mogą zostać zasądzone obowiązek alimentacyjny? Dzieje się to zazwyczaj przy: – sprawie o alimenty (o zaspokojenie potrzeb rodziny); – wyroku rozwodowym; – podczas wydania decyzji o separacji; – ugodzie sądowej bądź ugodzie zawartej przed mediatorem; – postanowieniu o zabezpieczeniu; – umowie o alimentach sfinalizowanej przed pracownikiem notarialnym w formie aktu notarialnego, z klauzulą wykonalności od sądu.

Co zrobić, gdy rodzic uchyla się od płacenia należności?

Pierwszą instytucją, do której trzeba zgłosić wniosek o wymuszenie opłaty należności, jest kancelaria komornika. Zaangażowanie komornika może pomóc wyegzekwować świadczenie należne z tytułu wyroku sądowego oraz pochodzące z zabezpieczeń. Odzyskuje on również świadczenie należne ustalone w porozumieniu stron bądź ugodzie na skutek mediacji, a także należności na podstawie umowy alimentacyjnej sporządzonej przed notariuszem, opatrzonej przez sędziego klauzulą wykonalności. Nie zapominajmy, że do tej instancji należy udać się z wnioskiem o rozpoczęcie egzekucji oraz rostrzygnięciem ogłoszonym na wokandzie. Warto pamiętać, że poza rozprawami sądowymi rozwód Kraków na przestrzeni lat stał się miastem, w którym podobne sprawy załatwiane są z coraz to większą liczbą rozstrzygnięć.

Otrzymanie alimentów za sprawą egzekucji komorniczej…

Urzędnikowi powinno się najpierw przekazać wszystkie znane nam dane dotyczące dłużnika – ostatnie miejsce zamieszkania, majątek, miejsce pracy. Gdybyśmy o tym nie wiedzieli, komornik musi sam dążyć do ustalenia adresu zadłużonego, miejsca zarobkowania i jego zarobków. Gdyby i to się nie udało, obowiązek zgromadzenia tej wiedzy będzie zadaniem Policji. Bezskuteczność działań nie może być podstawą do umorzenia realizacji wniosku.

Rekomendowane artykuły